Socialfaglig bistand på Kastaniegården

Afklaring, planlægning og brobygning.

Den socialfaglige bistand på Kastaniegården spiller en vigtig rolle i vores helhedsorienteret menneskesyn. Den er med til at skabe en sammenhæng imellem borgerens behandling og livet efter endt behandling.

Således samles og inddrages aspekter som:

  • Uddannelses- og beskæftigelsesvejledning.
  • Økonomi.
  • Boligforhold.
  • Familie og børn.
  • Helbred.

Den socialfaglige bistand er med andre ord med til at bygge bro imellem borgerens behandlingsforløb og andre instanser, som eksempelvis jobcentre, uddannelser og socialforvaltningen. I praksis betyder det, at borgeren har mulighed for at få:

  • Skriftligt oplæg til beskæftigelsesafklaring.
  • Ledsagelse i jobcenteret, socialforvaltningen, statsforvaltningen, kriminalforsorgen og fogedretten.
  • Hjælp og vejledning til optagelse på uddannelser.
  • Henvisninger til og samarbejde med andre aktører.
  • Økonomisk rådgivning.