Psykiatrisk tilsyn på Kastaniegården

Psykiatrisk vejledningDen psykiatriske vejledning er en integrerede del af Kastaniegårdens misbrugsbehandling.

Borgeren tilbydes en samtale med en psykiater enten på baggrund af misbrugsbehandlerens skøn eller efter borgerens eget ønske. Psykiateren vurderer om borgeren skal medicineres eller have reguleret sin medicin. Herefter bliver der ført tilsyn med borgeren hver 3. eller 4. uge, hvor der bliver fulgt op på borgerens medicin.

Der er mulighed for at tilkøbe udredninger af borgerens psykiatriske tilstand.