Pårørendekursus på Kastaniegården

Genetablering af relationen.

Photo by Jacob Postuma on UnsplashPårørendekursus på Kastaniegården tilbydes 2-3 gange årligt og har to overordnede formål, der gensidigt påvirker hinanden:

  1. at de pårørende får indsigt i hvilken indflydelse misbruget har haft på dem. Hermed muliggøres en bearbejdelse af de traumer, der må have sat sig i sind og krop.
  2. at de pårørende får mulighed for at støtte misbrugeren i sit behandlingsforløb.

Pårørendekurset består af undervisning, foredrag og gruppearbejde, hvor de pårørende tilegner sig viden om:

  • hensigtsmæssige, kommunikative redskaber til at sætte grænser og udtrykke egne behov.
  • hvordan misbrug påvirker relationerne i familie, parforhold og venskaber.
  • nye handlemåder til at opbygge styrkende relationer.

Pårørendekurset er et kort og intensivt kursus, der forløber over en weekend fra fredag til søndag eftermiddag. Der er mulighed for at tilkøbe et samtaleforløb enten som enesamtaler eller parsamtaler.