Kastaniegårdens misbrugsbehandling

En behandling af alkohol- og stofmisbrug på Kastaniegården foregår i faste rammer.

Et behandlingsforløb består af:

 • en eventuel afgiftning.
 • en indslusningsbehandling
 • en primærbehandling.
 • en eventuel efterbehandling.

Det enkelte forløb i behandlingsprocessen individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens behov. Stort set alle der ankommer til Kastaniegården har selv forsøgt at stoppe deres misbrug, men de har ikke kunne klare det alene og derfor vælger de døgnbehandling.

Borgeren bor på Kastaniegården under sit behandlingsforløb, som typisk varer tre måneder.
Behandlingen foregår i grupper, i fællesskabet og individuelt.

Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i en behandlingsplan som er udarbejdet i samarbejde med borgeren og dennes kontaktperson fra misbrugscenteret. Alle på Kastaniegården får tilknyttet en primær behandler, som er den, borgeren skal samarbejde med.

På Kastaniegården arbejder vi bl.a. med:

 • Dannelsen gennem et socialiserende fællesskab.
 • En socialfaglig og sundhedsfaglig tilgang.
 • En kognitiv tilgang.
 • Psykoedukation.
 • Gruppebehandling og individuel behandling.
 • At samarbejde med relevante aktører for, at borgeren kommer godt videre efter sit ophold på Kastaniegården.
 • Samarbejde med de pårørende, hvis det vurderes at kunne gavne behandlingsforløbet.