Praktiske oplysninger

Ansvarsområder:

På Kastaniegården hjælper alle til med at få dagligdagen til at fungere. Dette gælder både madlavning, rengøring, opvask, brygge kaffe osv.

Alle har hvert deres ansvarsområde en uge ad gangen.

Listen over ansvarsområderne hænger på opslagstavlen i spisesalen.

Listen opdateres hver mandag.

Photo by Jacob Postuma on UnsplashBesøg:
Når du er kommet fysisk og psykisk på fode efter din afgiftning, kan du modtage besøg af dine nærmeste pårørende.

Der er besøgstid hver anden søndag i måneden i tidsrummet kl. 14-16. Der skal ansøges om besøgstid minimum en uge forud. Ansøgningerne behandles individuelt.

Tal med din behandler om, hvornår du er klar til at modtage besøg.

 

Dagsskema:
dagsskema-kastaniegaarden
Sociale forhold uden for behandlingen:
De første 30 dage af dit forløb vil vores socialrådgiver tilbyde at stå for al kontakt til sagsbehandlere, offentlige instanser og lignende.

Vi vil gerne give dig mest mulig ro til at koncentrere dig om behandlingen.

I løbet af den første uge, vil du få en samtale med vores socialrådgiver, ligesom du løbende har mulighed for at I følger op på de ting der skal løses.

 

Telefon/Computer:
Der er internet på alle værelser.

Du beholder din telefon og computer/tablet under hele forløbet, medmindre du selv ønsker noget andet.

Vi opfordrer selvfølgelig til respektfuld brug af mobiltelefon og computer under dit ophold på Kastaniegården. Dette betyder blandt andet, at de ikke anvendes i behandlingstiden, samt under fællesudflugter.

 

Husregler:
1. Indtagelse af stoffer eller alkohol kan medføre bortvisning, i tvivlstilfælde vil der kunne foretages urin- eller alkoholtests.

2. Besiddelse af stemningsændrende stoffer af enhver art kan medføre bortvisning.

3. Udøvelse af vold eller trusler herom kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

4. Rygning er kun tilladt udendørs.

5. Spil om penge er ikke tilladt.

6. Udlån af penge og private genstande borgerne imellem foregår på eget ansvar.

7. Oprydning er et fælles ansvar, og det er ankermandens ansvar at pligterne bliver udført.

8. Det er ikke tilladt at opholde sig i andre bo-områder end dit eget.

9. Ingen rygning eller brug af åben ild på værelserne.

10. Borgerne må ikke forlade ejendommen uden at spørge personalet i hvert enkelt tilfælde. De lokale omgivelser skal behandles med respekt.

11. Opbevaring af penge og andre værdigenstande på værelserne sker på eget ansvar. Værdisager kan eventuelt opbevares på personalekontoret.

12. Overtrædelse af husregler vil medføre påtale eller advarsel og kan i særlige tilfælde medføre bortvisning.