Hvad består misbrugsbehandlingen af ?

Photo by Michael Browning on UnsplashDet enkelte forløb i behandlingsprocessen er individuelt tilrettelagt og tilpasset dine behov.

Stort set alle der ankommer til Kastaniegården har selv forsøgt at stoppe deres misbrug, men de har ikke kunne klare det alene og derfor vælger de døgnbehandling.

Du bor på Kastaniegården under dit behandlingsforløb, som typisk varer 3 måneder.

Behandlingen foregår i grupper, i fællesskabet og individuelt.

En behandling af alkohol- og stofmisbrug på Kastaniegården foregår i faste rammer.

Et behandlingsforløb består af:

  • en eventuel afgiftning.
  • en indslusningsbehandling
  • en primærbehandling.
  • en eventuel efterbehandling.

 

Kontaktperson:
PlanA_interi+©r_small5Ved ankomsten til Kastaniegården vil en af de øvrige borgere fungere som din kontaktperson. Enten imens du er i afgiftning eller så længe du har brug for det.
Han/hun vil hjælpe dig med de praktiske ting. Det kan være:

  • at finde rundt i huset.
  • spisetider
  • medicintider
  • udlevering af tøj.

Din kontaktpersons vigtigste opgave er at oplyse dig om rutinerne i behandlingen og hjælpe dig med at falde til i huset.

Når indskrivningen er færdig, viser din kontaktperson dig dit værelse, samt viser dig rundt i huset og præsenterer dig for de andre borgere.

Din kontaktperson vil ligeledes følge dig til alle aktiviteter (gruppemøder, foredrag, spisning, aktiviteter, osv.) og være så meget sammen med dig, som muligt, udenfor de skemalagte aktiviteter.

Behandler:
Når du påbegynder din behandling, får du tilknyttet den misbrugsbehandler, der vil være din primære behandler igennem hele dit forløb.

Udover at varetage dit individuelle terapeutiske forløb og samtaler, vil det også være din primære behandler, du skal rette henvendelse til, når der opstår praktiske og/eller personlige problemer.

 

“Daglig opmærksomhed”:

Photo by Plush Design Studio on UnsplashImens du er i behandling er det vigtigt at få oparbejdet nogle daglige rutiner. De daglige rutiner hjælper dig med at sætte fokus på, hvordan du kan få en konstruktiv og god dag. Ligesom du opdager, hvad du selv kan have fokus på.

Som det fremgår af dagskemaet, er der hver morgen afsat 15 min. til en skriftlig gennemgang af, hvad du selv har tænkt dig at gøre for at få en god dag. ”Daglig opmærksomhed” udfyldes hver morgen og medbringes udfyldt til morgen- og aftenmødet. Her læser du dit opmærksomhedsskema op for de andre. Hermed fortæller du de andre, hvad du vil have fokus på.