Udgående Team

Rehabilitering, livskvalitet og en oplevelse af inklusion!

Plan A’s Udgående Team er et behandlingstilbud til borgeren, som er klar til en forandring, men som har brug for:

  • Motivation og stabilisering

Vi sammensætter et forløb, der motiverer borgeren til at stoppe eller reducere sit forbrug af rusmidler. Eller til at støtte og motivere borgeren i sin stabiliseringsproces af substitutionsmedicin.

  • Afklaring

Vi hjælper borgeren med en afklaring af hvad, der står i vejen for den forandring der ønskes. Det kan være i forhold til misbrug, personlige ressourcer, barrierer, psykosocial tilstand, psykiatrisk belastning, beskæftigelse eller noget helt andet.

  • Opfølgning

Vi følger op på eksempelvis døgn- eller dagbehandling, stabiliseringsforløb, en psykisk lidelse og samarbejde med en anden aktør.

  • Inklusion

Vi støtter og hjælper borgeren i at blive en del af eksempelvis arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, sociale fællesskaber og familierelationer.

  • Fleksibilitet

Vi arbejder en-til-en og med vagttelefon døgnet rundt. Borgeren har derfor mulighed for at tilrettelægge sit eget behandlingsforløb ud fra de aktiviteter vi tilbyder. Desuden består Udgående Team af en medarbejdergruppe med forskellige kompetencer, baggrund og erfaring, så vi altid kan matche borgerens behov.

  • Særlig støtte

Vi tilbyder særlig støtte til borgere, der ikke matcher til de allerede eksisterende behandlingstilbud. Det kan være dårlig såvel som velfungerende borgere, der har brug for støtte til afklaring, motivation eller anden indsats.