Socialfaglig bistand

Afklaring, planlægning og brobygning.

Den socialfaglige bistand på Plan A spiller en vigtig rolle i vores helhedsorienteret menneskesyn. Den er med til at skabe en sammenhæng imellem borgerens behandling og livet efter endt behandling. Således samles og inddrages aspekter som:

 • Uddannelses- og beskæftigelsesvejledning.
 • Økonomi.
 • Boligforhold.
 • Familie og børn.
 • Helbred.

Den socialfaglige bistand er med andre ord med til at bygge bro imellem borgerens behandlingsforløb og andre instanser, som eksempelvis jobcentre, uddannelser og socialforvaltningen. I praksis betyder det, at borgeren har mulighed for at få:

 • Skriftligt oplæg til beskæftigelsesafklaring.
 • Ledsagelse i jobcenteret, socialforvaltningen, statsforvaltningen, kriminalforsorgen og fogedretten.
 • Hjælp og vejledning til optagelse på uddannelser.
 • Henvisninger til og samarbejde med andre aktører.
 • Økonomisk rådgivning.
 • Råd og vejledning i forhold til børn og familie.