Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Genfind personlige ressourcer. 

Dag- og efterbehandlingen på Plan A har til formål at støtte borgeren i at finde sine personlige ressourcer og omsætte dem til en alkohol- og stoffri tilværelse.

Dag- og efterbehandlingen henvender sig i særlig grad til borgeren som kan profitere af et behandlingsforløb med tydelige og forudsigelige rammer. Rehabiliteringsprocessen bygger på en anbefalet periode på 3 måneder i fase 1 og 4 måneder i fase 2.

Fase 1 foregår i dagtimerne og består af:

  • Undervisning i misbrug og misbrugsproblematikker
  • Gruppeterapi.
  • Enesamtaler.
  • Kropsterapi og sportsaktiviteter.

Psykiatrisk vejledning inddrages også, hvis behovet viser sig.

Fase 2  har til formål at implementere de færdigheder borgeren har tilegnet sig i fase 1 i arbejdsliv, uddannelse og familie.

Fase 2 foregår 2 aftener om ugen og består af enesamtaler og gruppeterapi, hvor følgende emner bearbejdes:

  • Tilbagefald.
  • Sunde og styrkende relationer.
  • Mærke og vise egne grænser.
  • Brobygning til arbejde, uddannelse og andre samfundsmæssige fællesskaber.

Ved opstart af dagbehandlingen kommer borgeren til forsamtale, hvor borgerens problematikker afgrænses. På baggrund af forsamtalen tildeles borgeren en kontaktperson, som:

  • Matcher borgerens behov.
  • Forestår individuelle samtaler med borgeren.