Socialfaglig bistand

Overblik giver ro i sindet.

Socialfaglig bistand skaber overblik og ro i sindet.Uvished og manglende overblik over hvad fremtiden bringer, er en af de væsentligste kilder til stress og uro. Hvis du er stresset og urolig, er det svært at arbejde med sig selv og få det optimale ud af behandlingen.

Vores socialfaglige medarbejder hjælper dig med at lægge en plan for tiden efter dit behandlingsforløb. Det kan eksempelvis være, at du ønsker at starte i jobpraktik, på kurser eller uddannelse.

Eksempler på hvad du kan få hjælp til:

  • Oplæg til beskæftigelsesafklaring.
  • Ledsagelse i jobcenteret, socialforvaltningen, statsforvaltningen, kriminalforsorgen og fogedretten.
  • Optagelse på uddannelser.
  • Samarbejde med anden aktør som eksempelvis springbrættet og incita.
  • Økonomisk rådgivning.
  • Råd og vejledning i forhold til børn og familie.