Her er borgeren i centrum.

plana_behandlingsillustration_v2

 

På Plan A arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi anskuer borgerens problematikker som en kombination af mange facetter. Plan A sætter borgeren i centrum og sammensætter individuelle behandlingsforløb, der tager udgangspunkt i borgerens problematikker.

Således søger vi at matche borgerens behov ved hjælp af de kompetencer vi råder over indenfor psykiatri, kropsterapi, socialfaglig bistand, socialpædagogik, samtaleterapi, coaching med mere. I tilfælde hvor vi ikke har mulighed for at matche borgerens behov, inddrager vi ekstern konsulent bistand som eksempelvis traumeterapi og behandling af spiseforstyrrelser.

På Plan A er det vigtigt at borgeren føler sig tryg, hjemme og hørt, hvorfor vi altid har 5 minutter til borgeren. Vi ved, at det kan være en udfordring at bede om hjælp. Derfor har vi organiseret os, så det er nemt for borgeren at få fat i vores medarbejdere enten i vores åbne kontormiljø eller pr. døgntelefon.

 

Plan A tilbyder både dag- og døgnbehandling.

Nedenfor kan du læse mere om de to tilbud. 

 

Plan A Terapi- og KursuscenterPlan A Døgnbehandling
Plan A er godkendt efter: 

Serviceloven :

  • § 101 til Dagbehandling af stofmisbrugere.
  • § 101 og § 107 til Døgnbehandling

Sundhedsloven :

  • § 141 til Alkoholbehandling

Plan A er optaget i Socialstyrelsens tilbudsportal.

Læs vores tilsynsrapport: