Velkommen til Plan A Terapi- og Kursuscenter

plana_behandlingsillustration_v2

 

På Plan A arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi anskuer borgerens udfordringer som en kombination af mange facetter. Plan A sætter borgeren i centrum og sammensætter individuelle behandlingsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte.

Således søger vi at matche borgerens behov ved hjælp af de kompetencer vi råder over indenfor samtaleterapi og coaching med mere. I tilfælde hvor vi ikke har mulighed for at matche borgerens behov, inddrager vi ekstern konsulent bistand som eksempelvis traumeterapi og behandling af spiseforstyrrelser.

For os er det vigtigt at borgeren føler sig tryg, hjemme og hørt, hvorfor vi altid har 5 minutter til borgeren. Vi ved, at det kan være en udfordring at bede om hjælp. Derfor har vi organiseret os, så det er nemt for borgeren at få fat i vores medarbejdere enten i vores åbne kontormiljø eller pr. døgntelefon.

På Plan A har vi mange års erfaring indenfor rusmiddel området. Medarbejderne har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, og efteruddannelse. Vi sørger for at holde os ajour med ny viden så vi kan tilbyde den bedst mulige behandling til borgeren.
Behandlingsindsatsen sigter på at afdække ressourcer, og personlige styrker samt underliggende drivkræfter bag misbruget.

Plan A tilbyder både dag- og døgnbehandling.

Du kan downloade vores tre brochure ved at klikke på billederne herunder:

    

Plan A er godkendt af Socialtilsyn Syd til at varetage behandling iht. SEL §101 og §101, jf. §107 og SUL §141, samt optaget i tilbudsportalen.

Socialtilsynets tilbudsportal.

Tilsynsrapport fra Social Tilsyn Syd, 2019